Straw Bale

Od snopków słomy po gotowe ściany budynków !

0.jpg1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg

         Technologia Straw Bale

√   Technologia StrawBale polega na budowie budynków w oparciu o drewniany szkielet który wypełniony zostaje gliną i słomą, takie budynki nawet kilkusetletnie wapnowane po wierzchu są stale używane do czasów obecnych. Technologia StrawBale wykorzystuje tanie i łatwo dostępne materiały, gwarantuje ona niskie koszty budowy i późniejszej eksploatacji budynku.

√   Glina i słoma stanowią bardzo trwałe materiały budowlane stosowane przez człowieka od pradawnych czasów. Słoma i glina znakomicie się uzupełniają, przy czym są ekstremalnie tanie. Kostki słomy są produktem ubocznym przy uprawie zboża, często zalegającym na polach, czy nawet palonym. Glina jest przeważnie w zasięgu ręki. Łącznie tworzą trwałą i wydajną strukturę. Sama glina z piaskiem ma skłonność do pękania w czasie wysychania, łatwiej się osypuje, nie ma dobrej izolacyjności termicznej. Słoma jest z kolei łatwopalna, podlega biodegradacji i nie ma znaczącej akumulacyjności cieplnej. Łącząc te materiały eliminujemy ich wady. Słoma w glinie zabezpieczona jest przed ogniem, a glina znakomicie ją konserwuje. Glina z wypełniaczami organicznymi staje się odporna na spękania, tworząc wytrzymały i ciepły układ. Z czym porównać wyschniętą ścianę glino-słomianą? Niektórzy mówią „ciepły kamień”, innym przy dotyku czy przy opukiwaniu kojarzy się to z drewnem. O ile słoma pełni funkcję termoizolacyjną, o tyle glina stanowi masę termiczną (przydatną chociażby w wykorzystaniu słońca), jest też naturalnym czynnikiem buforującym wilgotność wnętrza na optymalnym poziomie. Naturalne materiały nie emitują szkodliwych oparów, bo nie są konserwowane i zabezpieczane chemicznie. Glina korzystnie wpływa na mikroklimat, reguluje wilgotność, utrzymuje ciepło, pochłaniają nieprzyjemne zapachy. Samo zdrowie!

√   Słoma nie wyróżnia się szczególnie współczynnikami izolacyjności termicznej – przy grubości 40 cm kostki U= 0,12 do 0,14 Wm²K (Instytute für Baubiologie und Ökologie, Austria). Efekt wynika z grubości warstwy izolacyjnej, sięgającej 40 centymetrów, przy bardzo niskiej cenie. Ograniczenie wysokości przyszłych rachunków za ogrzewanie nie odbywa się więc kosztem wyższych nakładów w czasie budowy. Przed zastosowaniem materiały nie wymagają wypalania czy podobnej obróbki, które to procesy nie tylko są energochłonne, ale i zanieczyszczają środowisko.

√   Materiały do tego rodzaju budownictwa stosowano od tysiącleci, do każdego rodzaju budynków, prawie na całym świecie. Jako przykłady można podać: meksykańskie puebla, mezopotamskie świątynie, europejskie miasta i wioski, azjatyckie domy mieszkalne a nawet mur chiński. W Polsce posiadamy bardzo dawne tradycje w tej dziedzinie. Z gliny budowano pałace np. podwarszawski Tarchomin, szkoły jak w Kasince Małej, bloki mieszkalne w Skawinie, kościoły w Jaworze i w Świdnicy, w tej technologii wybudowano wiele domów i budynków gospodarczych.

√  Aktualnie na całym świecie przeżywa renesans budownictwo z wykorzystaniem naturalnych, tanich i niemal wszędzie dostępnych materiałów. W wielu krajach budownictwo glinosłomiane jest stosowane nieprzerwanie od wieków i jest tam powszechne. Często spotyka się nadal budynki liczące setki lat, w Polsce najbardziej znane przykłady to tzw. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy mają one ponad 350 lat.

√  Budownictwo ekologiczne nie zawsze znaczy drogie budownictwo.

Dom w technologii StrawBale może kosztować tyle co dom w popularnych technologiach, może jednak kosztować znacznie mniej. W Internecie dostępny jest filmie „Domy ze słomy – ponowne odkrycie budownictwa z wykorzystaniem bali słomianych” przedstawiono tam kilka przykładów z terenu Niemiec. http://www.youtube.com/watch?v=RjNhJqnva3w Przedstawiony na tym filmie dom w eko-wiosce Siebenlinden o powierzchni ponad 100 m² wybudowano kosztem 6 tysięcy euro. Budowę zrealizowano ogromnym nakładem pracy własnej, a duża część materiałów pochodziła z odzysku: http://www.siebenlinden.de Inne domy przedstawione na filmie kosztowały standardowo. Wiadomo, że stan surowy zamknięty to nawet nie połowa wydatków. Koszt ostateczny mogą ograniczać inne zastosowane rozwiązania i praca własna.

 √   Ograniczeniem formy przy technologii glinosłomianej jest wyobraźnia projektanta i wykonawcy. Przykład z kategorii kształt budynku, to El Faro, wybudowane z okazji światowego Expo w Saragossie.

 √   We wnętrzu budynku wykonanym w technologii Straw Bale ściany mogą płynnie przechodzić w meble, siedziska, półki, tworząc obłe czy rzeźbione kształty. Nie ma bardziej plastycznych materiałów stosowanych we wnętrzach, dających taką swobodę wyrazu artystycznego w dopasowaniu wnętrza do marzeń inwestora. Jeśli po wyschnięciu nam się nie podobają, to można je skuć, zamoczyć i dowolną ilość razy ponownie formować. Oczywiście miłośnicy kantów i gładzi również mogą wykończyć domy na swoją modłę.

√   Dzięki współpracy Strawbale.pl i grupy Cohabitat.net udało się niedawno przetłumaczyć i wydać film pt. „Domy ze słomy” z polskim lektorem. 45-minutowy film autorstwa Heidi Snell z www.oekofilm.de można zamówić na stronie www.strawbale.pl


   Opracowanie tekstu na podstawie artykułu Jordana Gonciarza

  Więcej informacji o technologii StrawBale: www.strawbale.pl i http://domy.naturalne.info